Drahí priatelia a podporovatelia Happy Home,

sme nesmierne radi, že Vám po veľmi dlhom čase môžeme napísať pozitívne správy. Náš viac ako rok trvajúci boj proti obchodovaniu s deťmi a ich týraniu v organizácii Happy Home pokračuje úspešne ďalej aj vďaka pomoci našich partnerských organizácií Freedom Matters a Sano Paila a medzinárodnej skupiny dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri zbere dôkazov proti majiteľom Happy Home.

Freedom Matters informovala, že Bishwa Pratap Acharya, ktorý prevádzkuje "detský domov Happy Home" pre viac ako 100 detí, bol vzatý do väzby 14. Februára 2014. Tomu predchádzala vyše 7 mesačná príprava a spolupráca s políciou a miestnymi orgánmi, ktoré sa snažili detský domov zavrieť pre údajné zneužívanie, vykorisťovanie a obchodovanie s deťmi. Lokálnemu tímu sa podarilo zachrániť ďalšie 3 deti, ktoré boli navrátené späť ku svojej matke.

Ku dnešnému dňu sa nám podarilo zachrániť 19 detí z Happy Home, ktoré finančne podporujeme v ich novom, zdravom a milujúcom prostredí.

Viac k tejto téme nájdete na idnes, Al Jazeera, alebo My Republicanewspaper.